Organisationskommittén för Nationella växtskyddskonferensen 2022

Senast ändrad: 15 augusti 2022
Morötter i jord på en rad, foto.

Konferensen arrangeras av SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Organisationskommittén för Nationella växtskyddskonferensen 2022 är listad nedan med specialistkompetenser inom parentes.

 • Björn Andersson, SLU (lantbruk)
 • Anneli Lundkvist, SLU (lantbruk)
 • Anders Lindgren, Jordbruksverket (lantbruk)
 • Erland Liljeroth, SLU (lantbruk)
 • Fredrik Widemo, SLU (skog)
 • Ida Bäckström, Jordbruksverket (trädgård)
 • Katja Fedrowitz, SLU (växtskydd allmänt)
 • Maria Viketoft, SLU (lantbruk)
 • Mats Jonsell, SLU (skog)
 • Sammar Khalil, SLU (trädgård)
 • Tommy Mörling, Skogsstyrelsen (skog)
 • Velemir Ninkovic, SLU (lantbruk)
 • Wiebke Neumann Sivertsson, SLU (skog)
 • Åke Olsson, SLU (skog)