Program för Nationella växtskyddskonferensen 2022

Senast ändrad: 17 juni 2022
Dimma över granskog, foto.

Här finns det preliminära programmet för Nationella växtskyddskonferensen 2022.

Onsdag 9 november

 • 09.00 Registrering med fika. Posterupphängning
 • 10.00 Inledning, Lennart Wikström, moderator
 • 10.05 Välkomna, Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan, SLU

Session 1: Lagstiftning och policy

 • 10.15 Green Deal, Farm to Fork, Biodiversity Action Plan, Common Agricultural Policy etc… Charlott Gissén, Jordbruksverket
 • 10.45 EU:s skogsstrategi, Gerben Janse, Skogsstyrelsen
 • 11.15 Odlingssystem med hållbart växtskydd – en utredning från SLU, Ola Lundin, Hanna Friberg, SLU
 • 11.30 SLU Skogsskadecentrum
 • 11.45 Kraftsamling växthälsa
 • 12.00 Paneldiskussion ledd av moderator - slutsatser från föreläsningarna ovan
 • 12.25 Information
 • 12.30 Lunch och posterutställning

Tre parallella sessioner

Session 2. Skog - Aktuella utmaningar inom skogsskadeområdet

 • 14.00-14.45 Mitigating invasions by damaging forest pest species, Andrew Liebhold, USDA, US
 • 14.45-16.45 Inskickade bidrag

Session 3. Lantbruk - Aktuella utmaningar inom växtskydd och ogräs

 • 14.00-14.45 Plant health and food security, Sarah Gurr, University of Exeter, UK
 • 14.45-16.45 Inskickade bidrag

Session 4. Trädgård - Aktuella utmaningar inom växtskydd och ogräs

 • 14.00-14.45 What does the future hold for plant protection in horticulture? Rosemary Collier, University of Warwick, UK
 • 14.45-16.45 Inskickade bidrag

18.30 Konferensmiddag

Torsdag 10 november

Tre parallella sessioner

Session 5. Viltskador inom skog, jord och trädgård

 • 08.30-09.15 Ungulate damage to crops and forests, Marco Appolonio, Italien
 • 09.15-10.00 Inskickade bidrag

Session 6. Kemisk bekämpning

 • 08.30-09.15 How to implement IPM, Neil Pavely, ADAS, UK
 • 09.15-10.00 Inskickade bidrag

Session 7. Skogsträds- och växtförädling

 • 08.30-09.15 Growing and protecting crops differently, Christian Huyghe, INRAE, Frankrike
 • 09.15-10.00 Inskickade bidrag

Tre parallella sessioner

Session 8. Biologisk bekämpning

 • 10.30-11.15 Biological control: using what nature offers , Jürgen Köhl, Wageningen University, NL
 • 11.15-12.00 Inskickade bidrag

Session 9. Mekanisk bekämpning

 • 10.30-11.15 Physical weed control, Marleen Riemens, Wageningen University, NL
 • 11.15-12.00 Inskickade bidrag

Session 10. Beslutssystem, övervakning och digitalisering

 • 10.30-11.15 Nya digitala lösningar för övervakning och precisionsodling, Jens Grönbech, AU, DK
 • 11.15-12.00 Inskickade bidrag

12.00 Lunch och posterutställning

Session 11. Hållbara produktionssystem – lösningar och möjligheter

 • 13.30 Jordbruk, Christine Watson, Scotland Rural College, UK
 • 13.50 Skog, talare annonseras senare
 • 14.10 Trädgård, Agneta Sundgren, LRF
 • 14.30 Bensträckare
 • 14.35 Deltagaraktivitet: hur arbetar vi tillsammans för att uppnå ett hållbart växtskydd? Lennart Wikström
 • 15.10 Fika och mingel
 • 16.00 Konferensen avslutas