Program för Nationella växtskyddskonferensen 2022

Senast ändrad: 02 november 2022

Här hittar du programmet för Nationella växtskyddskonferensen 2022. Fördragen med engelska titlar hålls på engelska.

Onsdag 9 november

 • 09.00 Registrering med fika. Posterupphängning
 • 10.00 Inledning
  Lennart Wikström, moderator
 • 10.05 Välkomna
  Anna Lundhagen, Vicerektor för samverkan och fortlöpande miljöanalys, SLU

Session 1: Lagstiftning och policy (Aulan)

 • 10.15 EU:s skogsstrategi – vad betyder den för Sverige?
  Gerben Janse, Skogsstyrelsen
 • 10.45 Gemensamma jordbrukspolitiken, EU-strategier och nationella handlingsplanen – vad är det som styr?
  Charlott Gissén, Jordbruksverket
 • 11.15 Odlingssystem med hållbart växtskydd – en utredning från SLU
  Ola Lundin, Hanna Friberg, SLU
 • 11.30 Skogen och skadorna – en dystopisk framtid
  Jonas Rönnberg, SLU Skogsskadecentrum
 • 11.45 Kraftsamling växthälsa
  Magnus Franzén, Jordbruksverket & Riccardo Bommarco, SLU
 • 12.00 Paneldiskussion ledd av moderatorn, slutsatser från föreläsningarna ovan
 • 12.25 Information
 • 12.30 Lunch och posterutställning

Tre parallella sessioner

Session 2. Skog - Aktuella utmaningar inom skogsskadeområdet (Sal L)

 • 14.00 Mitigating invasions by damaging forest pest species
  Andrew Liebhold, USDA, USA
 • 14.45 Varför ökar varma och torra somrar risken för granbarkborreskador?
  Martin Schroeder, SLU
 • 15.00 Fika
 • 15.30 How do current forest management adaptation strategies impact forest susceptibility by major natural disturbance agents in Sweden?
  Teresa López-Andújar Fustel, SLU
 • 15.45 Biological control of the bark beetle Ips typographus using the long legged-flies from Medetera genus
  Maria Sousa, SLU
 • 16.00 A drought driven decline of Scots pine with contribution of Diplodia tip blight on Gotland
  Laura Brodde, SLU
 • 16.15 Diversitet hos grankotterostsvampen, Thekopsora areolata
  Åke Olson, SLU
 • 16.30 Multiskadad ungskog av tall, en gigantisk utmaning för föryngring av skog i norra Sverige
  Jan Stenlid, SLU
 • 16.45 Fungal pathogens associated with native and exotic Pinus sp. in Southern Sweden
  Iryna Matsiakh, SLU

Session 3. Lantbruk - Aktuella utmaningar inom växtskydd och ogräs (Sal N)

 • 14.00 Climate change and the global burden of fungal plant pathogens
  Dan Bebber, University of Exeter, Storbritannien
 • 14.45 Systematiska kartor för identifiering av kunskapsläget om bekämpningsmetoder mot växtsjukdomar
  Anna Berlin, SLU
 • 15.00 Fika
 • 15.30 The rise of Common Bunt (Tilletia spp.) – Solutions to combat a re-emerging disease
  Fluturë Novakazi, SLU
 • 15.45 Ökande problem med virusinfektioner i höstgrödor
  Anders Kvarnheden, SLU
 • 16.00 Gräsogräs - ökande problem med hönshirs
  Theo Verwijst, SLU
 • 16.15 Resistensläget på ogräs i Sverige
  Iris Feuerhahn, Jordbruksverket
 • 16.30 Utvärdering av effekter av diflufenikankampanjen 2018 – 2020
  Gustaf Boström, SLU
 • 16.45 Integrerad bekämpning av klumprotsjuka - för hållbar rapsproduktion
  Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningsällskapet 

Session 4. Trädgård - Aktuella utmaningar inom växtskydd och ogräs (Sal K)

 • 14.00-14.45 What does the future hold for plant protection in horticulture? 
  Rosemary Collier, University of Warwick, UK
 • 14.45 Drosophila melanogaster pheromone mediates deterrence of the invasive pest, Drosophila suzukii
  Charles A. Kwadha, SLU
 • 15.00 Fika
 • 15.30 Fruit and microbial cues in the management of the insect pest Drosophila suzukii
  Guillermo Rehermann, SLU
 • 15.45 New tools for insect management in fruit orchards.
  Peter Witzgall, SLU
 • 16.00 Analys av rotgallnematod i jord med ny DNA-metod
  Zahra Omer, Hushållningssällskapet
 • 16.15 Ecological intensification for biocontrol of aphids requires severing myrmecophily
  Teun Dekker, SLU
 • 16.30 Plantehakk som ugrasregulerende tiltak i grønnsaker.
  Mette G. Thomsen, NIBIO

17.00 Avslutning på dag 1

18.30 Konferensmiddag på Norrlands nation, Västra Ågatan 14, Uppsala

Torsdag 10 november

Två parallella sessioner

Session 5. Kemisk och integrerad bekämpning (Sal L)

 • 08.30 How to implement IPM?
  Neil Pavely, ADAS, UK
 • 09.15 Resultat från 35 års data från obehandlade varningsrutor
  Anders Arvidsson, Jordbruksverket
 • 9.30 Svenskt Växtskydd
  Carl-Henrik Ljung, Svenskt Växtskydd
 • 9.45 Pollinatörers exponering för växtskyddsmedel via pollen, nektar och luft i jordbrukslandskapet
  Mikaela Gönczi, SLU

Session 6. Skogsträds- och växtförädling (Sal N)

 • 08.30-09.15 Growing and protecting crops differently
  Christian Huyghe, INRAE, Frankrike
 • 09.15 Fältförsök med ändrat uttryck av resistens och sensitivitetsgener i potatis
  Erik Andreasson, SLU
 • 9.30 Ska vi satsa allt på ett kort i sortvalen eller ska vi sprida riskerna med en blandning?
  Joel Markgren, Lovang Lantbrukskonsult AB 
 • 9.45 Screening för resistens mot törskate hos tall
  Berit Samils, SLU och Torgny Persson, SkogForsk

10.00 Fika

Tre parallella sessioner

Session 5. Kemisk och integrerad bekämpning (Sal L)

 • 10.30 Mechanical Control in an Integrated Weed Management context
  Marleen Riemens, Wageningen University, NL
 • 11.00 Environmental and host genetics dependent fungicide efficacy
  Jiasui Zhan, SLU
 • 11.15 Vindavdrift av glyfosat från ogräsbekämpningståg – riskbedömning och faktisk påverkan på vegetation och järnvägsdiken
  Harald Cederlund, SLU
 • 11.30 Spray-induced gene silencing as a potential tool to control potato late blight disease
  Ramesh Vetukuri, SLU
 • 11.45 Fungicidresistens - aktuell situation och motåtgärder
  Gunilla Berg, Jordbruksverket

Session 7. Biologisk bekämpning (Sal N)

 • 10.30 Biological control: using what nature offers
  Georgina Elena, Wageningen University, NL
 • 11.15 Gott och blandat om biologisk bekämpning:
  - Insatser på EU-nivå för att förbättra tillgänglighet av NIS
  - Enkätundersökning om biologisk bekämpning i Sverige
  Johanna Jansson, Jordbruksverket och Maria Björkman, Naturvårdsverket
 • 11.30 Ogräsfröpredation - en okänd ekosystemtjänst med potential
  Mattias Jonsson, SLU
 • 11.45 Birds as biological control agents in apple orchards: effects of predatory arthropods and landscape structure
  Diana Rubene, SLU

Session 8. Beslutssystem, övervakning och digitalisering (Sal K)

 • 10.30 Digital disease platforms for early warning of wheat rust diseases and potato late blight
  Jens Grønbech Hansen Aarhus University, DK
 • 11.15 IPM Decisions – en plattform för bättre växtskyddsbeslut
  Björn Andersson, SLU
 • 11.30 Geodata för skogsskador
  Frida Carlstedt, Skogsstyrelsen
 • 11.45 Predicting the risk of high deoxynivalenol contamination in spring cereals using Machine Learning-based models
  Katarzyna Marzec-Schmidt, SLU

12.00 Lunch och posterutställning

Session 9. Hållbara produktionssystem – lösningar och möjligheter (Aulan)

 • 13.30 Sustainable production systems – solutions and opportunities in Agriculture
  Christine Watson, Scotland Rural College, UK
 • 13.50 Skogsplantor nu och i framtiden
  Oskar Skogström, Svenska Skogsplantor
 • 14.10 Växtskyddsproblem i trädgårdskulturer – möjligheter till lösningar
  Agneta Sundgren, LRF
 • 14.30 Deltagaraktivitet: hur arbetar vi tillsammans för att uppnå ett hållbart växtskydd?
  Lennart Wikström
 • 15.10 Fika och mingel
 • 16.00 Konferensen avslutas