Hoppa till huvudinnehåll

Läs och lyssna

Här hittar du information om skogsskador i form av populärvetenskapliga texter, poddar och filmer!

Skogsstyrelsens sida om skador

Väder, vilt och insekter kan orsaka stora skador på skog. Här har Skogsstyrelsen samlat information om några av de vanligaste skadorna.

En avsågad trädstam med röta. Foto.

Kunskapsbank

SLU:s kunskapsbank om skog och trä innehåller populärvetenskapliga artiklar om forskning och miljöanalys.

skogsträd sett utifrån

Rapport: En samlad svensk databas för skogsbrand

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har vi inte kommit. Läs en rapport från SLU om hur vi kan gå tillväga.

Skogsbrand i tallskog. Foto.

Friska skogar – så når vi dit

Klimatförändringarna är en viktig faktor som skapar en stor osäkerhet inte minst beroende på ett ökat sjukdomstryck, stormar och bränder. Läs en skrift från KSLA:s skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området.

Podd om framtidsprojekt inom skogsskador

Lyssna på en podd från KSLA där experter från bl. a. SLU ger exempel på den forskning som pågår för att göra riskkartor med hjälp av laserdata för att kunna förutse var det finns ökad risk för skador av granbarkborre och stormar.

En brand på skogsmark. Foto.

Film: Så klarar skogen klimatförändringen

En vaksam bilist upptäckte sjuka tallar längs vägen från Arlanda. Det visade sig vara ett större utbrott av svampen Diplodia pinea som dödar träd. Ett varmare klimat gör att svampen fått fäste i Sverige.

Fakta Skog

Fakta Skog presenterar rön från SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys. Faktabladen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom den gröna sektorn.

En röd skogsmaskin tar ner tallar i en tallskog. Foto.

Policy Briefs

Future Forests ger ut policy briefs som underlag till beslutsfattare i viktiga och aktuella ämnen.

Två händer håller en kompass, i bakgrunden syns skogsmark. Foto.
Publicerad: 10 november 2023 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…