Öppet möte SLU Skogsskadecentrum

Senast ändrad: 05 september 2022

Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla som är intresserade av skogsskadeområdet.

Syftet med konferensen är att:

  • identifiera problem med skogsskador och diskutera möjliga vägar framåt,
  • förmedla vad Skogsskadecentrum har genomfört hittills, och
  • utveckla kontakterna mellan forskare och övriga samhället.

Önskat resultat:

  • En känsla av delaktighet kring problemformulering och vägen framåt
  • Ökade kunskaper om hur frågor om skogsskador kan tas vidare
  • Utvecklade nätverk

Kärnan i konferensprogrammet är tematiska diskussioner kring olika typer av skogsskador, där forskare bidrar med korta inspel om sina forskningsresultat och övriga deltagare bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. För att kunna designa programmet ber vi dig berätta vilka ämnen du är mest intresserad av att ägna dig åt under konferensen.

Vänligen registrera dig här

Om du kommer från SLU, vänligen ange din anställningstyp
Fakultet (om organisation är SLU)
Jag är mest intresserad av att diskutera följande (flerval möjligt)
Matpreferenser och allergier
Deltagande och övernattning
Jag önskar få framtida utskick om nyheter och aktiviteter från SLU Skogsskadecentrum
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta:

Preliminärt program

19 januari 2023

12:00 Registrering & lunch

13:00 - 18:00 Öppet möte

19:00 Konferensmiddag

20 januari 2023

08:00 - 12:00 Öppet möte

12:00 Lunch