Hoppa till huvudinnehåll

Skador orsakade av vind och snö

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador som till exempel vind och snö. Här hittar du mer information!

Att kombinera hållbart skogsbruk och minskad risk för stormskador

Det är möjligt att minska en skogs stormkänslighet utan att göra stora avkall på andra hållbarhetsmål såsom gammal skog, avverkningsvolym, rekreation och kolförråd, visar ett examensarbete vid SLU.

Porträttfoto av en kvinna. I bakgrunden finns skog och vatten. Foto.

Kunskap om risk för vind- och snöskador i ny studie

I de svenska skogarna är vind och snö bland de vanligaste orsakerna till skador. Klimatförändringarna gör dessutom att risken för dessa skador ökar. I en ny studie vill forskare ta fram kunskap om risker för vind- och snöskador i skogslandskapet.

Vindskadat träd. Foto.

Stormen Gudruns inverkan

Läs en artikel i Fakta skog om stormen Gudruns inverkan på skogens tillstånd och skötsel, en analys som gjorts med Riksskogstaxeringens data.

Stormskador i skog. Foto.

Stormskademodell i Heureka

Stormar som skapat stor förödelse har lett till många önskemål om riskhantering. Med en stormskademodell kan Heureka hjälpa användarna att möta skogsägarnas frågor om hur deras skog kan skötas för att förebygga stormskador.

Översnöad granplanta. Foto.

Läs mer om skador orsakade av vind och snö

Vill du veta mer om skogsskador orsakade av vind och snö? Kontakta något av SLU Skogsskadecentrums analytiker!

Snöskador

Snöskador på skog i form av snöbrott drabbar betydligt mindre virkesvolymer än stormar. Lokalt, vid kraftiga snöfall och temperaturer kring noll, kan dock snöskador vara ett mycket stort problem. Läs mer på Skogsstyrelsens webbsida.

Löv med frost. Foto.
Publicerad: 01 februari 2024 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…