Sveriges lantbruksuniversitet

Stubbar som biobränsle

År 2008-2015 finansierade SLU, Energimyndigheten och skognäringen ett temaprogram kring stubbar som skogsbränsle för att undersöka hur klimat och miljö påverkas.

Sallprovtagning.jpg

Hur påverkas miljön och klimatet av att använda stubbar som biobränsle?

Stubbar är ett relativt nytt och oprövat bränsle, och frågorna kring miljö och teknik för stubbskörd är komplexa. I ett program finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har ekonomer, kolbalansforskare, hydrologer och experter på biologisk mångfald samarbetat för att svara på frågor kring stubbskörd.

Målet med programmet var att generera kunskap om de sammantagna effekterna av stubbskörd på mark, vatten och biologisk mångfald samt att undersöka hur biobränsle från stubbar och grovrötter påverkar klimatet i jämförelse med fossila bränslen. Den första delen av programmet löpte mellan åren 2008-2011 och den andra mellan 2012-2015. En sammanfattande konferens för projektet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan" ägde rum den 26:e mars 2015 på World Trade Center i Stockholm.

Loading…