Fenologisymposium 2019

Senast ändrad: 06 december 2018

Fenologiska förändringar och deras påverkan på samhället

- Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande 

I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) ett symposium om hur fenologiforskning och monitoring kan leverera viktiga underlag för planering och beslutsfattande av avnämare och allmänheten i arbetet att upptäcka och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Fenologiska förändringar, d.v.s. förändringar av när säsongsbundna händelser inträffar, med potentiellt stor påverkan på naturen och samhället, bl.a. biodiversiteten, spridningen av invasiva arter, förhållanden för tillväxt, skadegörare eller frostskdor i jord- och skogsbruket, liksom personlig hälsa (allergi). Symposiet kommer att belysa frågor som är riktade till avnämare i den statliga förvaltningen, liksom forskare med fokus på studier och modellering av klimatförändringens påverkan på naturen eller t.ex. modellering av tillväxtens årstidsvariation.

Organisatörer

Symposiet organiseras av SWE-NPN, i ett gemensamt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (huvudman för SWE-NPN) och Lunds resp. Göteborgs universitet, genom BECC-konsortiet  (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).

Registrering

Registrering för deltagande i symposiet är nu öppen. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 januari 2019.

OBS! Om du vill ansöka om att få hålla ett muntligt anförande eller att presentera en poster på symposiet måste du anmäla detta (tillsammans med ett abstract) SENAST 19 DECEMBER 2018.

Till registreringen

Fakta:

Plats: SLU Campus Ultuna, Uppsala

Datum och tid: 4 februari 2019 kl. 9:30 - 16:00

Preliminärt program (uppdateras så fort delar blir fastställda, t.ex. talarlistan):

 9:30 Registrering och fika (poster-presentation)
10:00 Introduktion
10:05 Key-note speach 1: Nyttan av fenologiska observationer för att följa klimatförändringens effekter i naturen ur ett myndighetsperspektiv (prel. titel)
10:50 Presentation 1
11:10 Presentation 2
11:30 Presentation 3
11:50 Lunch (poster-presentation)
12:30 Key-note speaker 2: Kimberly Nicholas, docent Lund University 
13:15 Presentation 4
13:35 Presentation 5
14:00 "Speed dating" - vi utforskar den aktuella användningen och framtida behovet av leveranser från fenologisk forskning och monitoring 
15:30 Presentation av "resultat" från "speed dating"
16:00 Symposiet avslutas

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716


Arrangörskommitté

Ola Langvall, SLU, forskare och samordnare av Svenska fenologinätverket
Åslög Dahl, Göteborgs universitet, forskare i BECC
Jacob Johansson, Lunds universitet, forskare i BECC