Fenologisymposium 2019

Senast ändrad: 26 februari 2019

Fenologiska förändringar och deras påverkan på samhället

- Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande 

I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) ett symposium om hur fenologiforskning och monitoring kan leverera viktiga underlag för planering och beslutsfattande av avnämare och allmänheten i arbetet att upptäcka och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Fenologiska förändringar, d.v.s. förändringar av när säsongsbundna händelser inträffar, med potentiellt stor påverkan på naturen och samhället, bl.a. biodiversiteten, spridningen av invasiva arter, förhållanden för tillväxt, skadegörare eller frostskdor i jord- och skogsbruket, liksom personlig hälsa (allergi). Symposiet kommer att belysa frågor som är riktade till avnämare i den statliga förvaltningen, liksom forskare med fokus på studier och modellering av klimatförändringens påverkan på naturen eller t.ex. modellering av tillväxtens årstidsvariation.

Organisatörer

Symposiet organiseras av SWE-NPN, i ett gemensamt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (huvudman för SWE-NPN) och Lunds resp. Göteborgs universitet, genom BECC-konsortiet  (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).

Registrering

Registrering för deltagande i symposiet är nu öppen. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 januari 2019.

OBS! Om du vill ansöka om att få hålla ett muntligt anförande eller att presentera en poster på symposiet måste du anmäla detta (tillsammans med ett abstract) SENAST 19 DECEMBER 2018.

Till registreringen

Fakta:

Plats: Ulls hus, våning 6, rum "Ultuna" på SLU Campus Ultuna, Almas allé 8, Uppsala (se karta nedan)

Datum och tid: 4 februari 2019 kl. 9:30 - 16:00

Kostnad: Symposiet är kostnadsfritt (lätt lunch och fika ingår)!

Program 

9:30 Registrering och fika (poster-presentation)
10:00 Introduktion
  Session 1
10:05 Inledande presentation
Nyttan av fenologiska observationer för att följa klimatförändringens effekter i naturen ur ett myndighetsperspektiv.
Ola Langvall (Svenska fenologinätverket) och Henrik Josefsson (Länsstyrelsen Örebro län) 
10:30 Artportalen – a species reporting system for Swedish animals and plants
Stephen Coulson (SLU, Artdatabanken)
10:50 Trends of first flowering dates of hazel (Corylus avellana L.) under warming
Tochia Ting (National Taiwan Universitet)
11:10 The course of the annual life cycle of bees may be selected to match local floral resources
Åslög Dahl (Gothenburg University, BECC)
11:30 Understanding phenological strategies in plants through studies on genetically defined barley mutants
Mats Hansson (Lund University, BECC)
11:50 Lunch (poster-presentation och mingel)
  Session 2
12:30 Key-note speech
Growing and enjoying wine in a changing climate
Kimberly Nicholas (Lund University)
13:15 Long-term standardized forest phenology in Sweden, a climate change indicator and used in forestry
Ola Langvall (SLU)
13:35 Annual variation of berry production in south-central Sweden and its bottom-up effects on brown bears
Anne Hertel (Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre)
14:00 "Speed dating" - vi utforskar den aktuella användningen och framtida behovet av leveranser från fenologisk forskning och monitoring  
15:15 Kaffe (poster-presentation och mingel)
15:30 Presentation av "resultat" från "speed dating"
16:00 Symposiet avslutas

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716


Arrangörskommitté

Ola Langvall, SLU, forskare och samordnare av Svenska fenologinätverket
Åslög Dahl, Göteborgs universitet, forskare i BECC
Jacob Johansson, Lunds universitet, forskare i BECC