Anmälan Fenologisymposium 2019

Senast ändrad: 16 januari 2019
Sista anmälningsdag för deltagande var 15 januari 2019.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta organisationskommittén genom e-post (se kontaktinformation nedan).

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716