Höstförsöket 2020

Senast ändrad: 17 september 2020

Nu kör vi Höstförsöket igen! Anmälningstiden har nu gått ut, så vi får be dig återkomma nästa år, ifall du vill vara med då.

I Höstförsöket 2020 vill vi undersöka hur utvecklingen av höstlövsfärger skiljer sig åt mellan olika träd och i olika delar av landet. Vi hoppas på din hjälp! Lärarhandledning och datainsamlingsprotokoll publiceras på Höstförsökets hemsida.

Har du frågor, hör av dig till vår e-postadress: hostforsoket@naturenskalender.se


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716