Höstförsöket 2021

Senast ändrad: 20 juli 2021

Nu kör vi Höstförsöket igen! Anmäl dig i formuläret nedan om du är intresserad att göra höstförsöket med din/dina klass(er) i höst.

I Höstförsöket 2021 vill vi undersöka hur utvecklingen av höstlövsfärger skiljer sig åt mellan olika träd och i olika delar av landet. Vi hoppas på din hjälp! Lärarhandledning och datainsamlingsprotokoll publiceras på Höstförsökets hemsida.

Har du frågor, hör av dig till vår e-postadress: hostforsoket@naturenskalender.se

Har ni deltagit i Höstförsöket tidigare?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716