Höstförsöket 2022

Senast ändrad: 16 september 2022

Anmälningstiden till Höstförsöket 2022 har nu gått ut.

I Höstförsöket 2022 vill vi undersöka hur utvecklingen av höstlövsfärger skiljer sig åt mellan olika träd och i olika delar av landet. Vi hoppas på din hjälp! Lärarhandledning och datainsamlingsprotokoll publiceras på Höstförsökets hemsida.

Har du frågor, hör av dig till vår e-postadress: hostforsoket@naturenskalender.se


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716