Organisation

Senast ändrad: 10 december 2018

Programstyrelse

Göran Ståhl, Professor, Ordförande
Håkan Schroeder, Professor
Ove Nilsson, Professor
Marianne Sommarin, Professor

Styrgrupp

Annika Nordin, Professor, Programchef
Eva Johansson, Professor, Biträdande programchef
Stefan Jansson, Professor, Temaledare tema 1
Bengt Andersson Gull, Professor, Skogforsk
Vaughan Hurry, Professor, Temaledare tema 2
Urban Nilsson, Professor, Temaledare tema 3
Li-Hua Zhu, Professor, Temaledare tema 4


Kontaktinformation
Sidansvarig: anke.carius@umu.se