Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidslabbet

Framtidslabbet är ett forum för tvärvetenskapligt utforskande av framtida forskningsfrågor och samhällsutmaningar.

Post-it lappar under workshop.

Forskning med framtidsperspektiv

Framtidslabbet drivs som ett projekt under 2020 och initierades av de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food. Under 2020 har Framtidslabbet därför sitt tematiska fokus där dessa plattformars ämnesmässiga inriktning möts: hållbar stadsutveckling och ett hållbart livsmedelssystem. Framtidslabbets kärna är den tvärvetenskapliga forskargrupp som deltar i projektet. Under 2020 består gruppen av sju forskare med olika bakgrund och erfarenheter, som alla på något sätt arbetar med frågor som rör hållbara städer eller livsmedelssystem.

Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth

Se Framtidslabbets öppna lunchföreläsningen om framtidsstudier och forskning som gavs av Ulrika Gunnarsson-Östling, KTH.

Four Futures for the Swedish Energy System

Se Framtidslabbets öppna lunchföreläsningen om framtidsstudier och forskning som gavs av Tobias Walla från Energimyndigheten.
Publicerad: 26 november 2020 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…