Normkreativ stadsplanering - så skapas en stad för fler!

Senast ändrad: 13 november 2018
Rebecca Rubin och Angelica Åkerman.

Normkreativ och feministisk stadsutveckling väcker stort intresse och är avgörande för att skapa hållbara städer och samhällen. Men hur ska det gå till i praktiken? Hur blir staden mer inkluderande, jämställd och attraktiv för fler?

White Arkitekter har skapat praktiska metoder för jämställd stadsplanering utifrån flickors perspektiv. De visar hur du kan arbeta för att fånga in idéer om hur din stad eller stadsdel kan bli mer inkluderande och jämställd.

Angelica Åkerman är arkitekt, stadsplanerare och normingengör. I sitt arbete har hon stort fokus på social hållbarhet, inkluderande demokrati frågor inom stadsplanering och arkitektur. Hon har utvecklat flera samskapande processer och har i sin praktiska forskning, senast med Vinnova, fördjupat och specialiserat sig inom ”normkreativ stadsplanering”. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med inkluderande innovationsprocesser kopplade både till design, stadsplanering och organisation.

Rebecca Rubin är arkitekt och stadsplanerare. I sin praktik på White leder hon arbetet med att utveckla normkreativa processer, både genom praktiska forskningsprojekt och inom ramen för uppdrag. Hon arbetar med team med bred kompetens i komplexa processer med sikte på att skapa hållbara och inkluderande miljöer för fler, i allt från design, stadsplanering till organisation. Rebecca tar med sig en bred av perspektiv in i arbetet utifrån sina erfarenheter internationella erfarenheter i såväl Lima, Tel- Aviv, Tokyo och Barcelona.

Angelica och Rebecca fick motta Sveriges arkitekters pris Arkitekt(h)en för projektet Flickrum.
http://whitearkitekter.com/news/2017-arets-arkitekthen-flickrum/ 
Rebecca tilldelades även planpriset för planprogrammet för SödraSkanstull, tillsammans med White teamet och Stockholmsstad.
https://www.arkitekt.se/vinnare-planpriset-2017/ 

Fakta:

Datum: 17 maj 2018

Keynote speakers: Angelica Åkerman och Rebecca Rubin, White Arkitekter

Moderator: Josefin Wangel, SLU Urban Futures

Plats: Kollaboratoriet, Uppsala

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation