Pre-emptive Planning & The Centre For The Study Of The Force Majeure

Senast ändrad: 13 november 2018

En explorativ workshop med Newton Harrison, en av de mest innovativa konstnärerna i eko-konst-rörelsen. Newton Harrison utforskar och analyserar begrepp och verk av Center for Force Majeure - ett centrum som sammanför artister och forskare att utforma ekosystemanpassningsprojekt i kritiska regioner runt om i världen som svar på klimatförändringar.

Fakta:

Datum: 27 september 2018

Keynote speaker: Newton Harrison, konstnär, USA

Moderator: Josefin Wangel, SLU Urban Futures

Plats: SLU Ultuna

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation