SLU Urban Talks

Senast ändrad: 13 oktober 2020

Den tidigare forskningsplattformen kring stadsutveckling vid SLU, FUSE - Future Urban Sustainable Environment - etablerade föreläsningsserien FUSE Talks, vilken syftade till ett fortlöpande samtal om det samtida och framtida stadslandskapet. FUSE Talks lever vidare, i ny tappning, vid namn SLU Urban Talks.

Konceptet för SLU Urban Talks är detsamma; vi bjuder in internationellt erkända praktiker och akademiker inom hållbar stadsutveckling, som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet, och vi öppnar upp för en dialog mellan akademi, praktik och samhälle – med syfte att hitta kopplingar mellan teori och praktik, samt att identifiera kunskapsbehov för att lösa framtidens utmaningar.

SLU Urban Talks arrangeras både i Öresundsregionen (vanligtvis i Malmö) samt i Mälardalen (främst i Uppsala).

Alla planerade SLU Urban Talks publiceras i vår kalender.