Barnen och den urbana normen

Senast ändrad: 29 oktober 2020

Den täta staden är idag ett mycket starkt stadsplaneideal som man kan kalla den urbana normen. Nya stadsdelar byggs med världens storstäder som förebild, äldre stadsdelar förtätas och trafikleder byggs om till stadsgator. Vad får detta för konsekvenser för våra barn och de miljöer de vistas i?

Medverkande:

Tid: 13 september 2018 
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek
Arrangör: SLU Urban Futures och Urban and Rural Space, Uppsala universitet

Här kan du se alla föredrag från det populära seminariet "Barnen och den urbana normen":

Barnen och den urbana normen - Inledning, Josefin Wangel, SLU och Anna Micro Vikstrand, Uppsala universitet
Varför krymper skolgårdarna? Titti Olsson, Tankesmedjan Movium
Hållbart stadsbyggande - Barns vardagsvägar, Maria Kylin, SLU
Barns lek i staden – lekplatser och barns platser för lek, Danielle Ekman Ladru, Uppsala universitet
Barnen och den urbana normen - panelsamtal

Relaterade sidor: