Regional samverkan

Senast ändrad: 09 februari 2023
Ett träd mellan byggnader och en å i stadsmiljö.

SLU Urban Futures regionala hubbar strävar efter att samverka med relevanta samhällsaktörer i campusregionerna kring frågor som relaterar till hållbar stadsutveckling och omställning. Hubbarna lägger särskild vikt på dialog och samverkan med relevanta partners i arbetet att realisera det gemensamma intresset social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i urbana kontexter.

Hubbarna strävar efter att långsiktigt stödja inter- och transdisciplinär forskning, undervisning och samverkan i relation till hållbar stadsutveckling, med hjälp av SLU Urban Futures nätverk, metodologiska expertis och ansluten forskning.  

Genom att främja gemensamma aktiviteter såsom seminarier och workshops, verkar hubbarna för öppen dialog, delad expertis, erfarenhet och lärande kring frågeställningar relaterade till urban omställning och den komplexitet som detta innebär.  

Mötet mellan forskning och praktik via regional samverkan bär med sig gemensamma nyttor för såväl SLU som samhällsaktörer. Medan partners får tillgång till inter- och transdisciplinär forskning vid SLU, kan samhällsaktörer bidra till forskningen med utmaningar och frågeställningar som upplevs i praktiken, vilket i sin tur kan bidra till att kontextualisera kunskap kring hållbar utveckling. Fokus på regional samverkan kan därmed stödja projekt som har en positiv inverkan i hubb-regionerna. 

De regionala hubbarna arbetar med avtal utformade mellan SLU och regionala aktörer i samverkan, ofta tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium:  

Samverkan med Uppsala Kommun 

Hubben i Ultuna arbetar utifrån ett befintligt avtal (2020-2022) mellan Uppsala kommun och SLU (SLU.ltv.2021.2.6-183). Inom avtalets fyra fokusområden stödjer SLU Urban Futures samarbetet kring 'Forskning och stadsplanering'. Detta projekt har fem intresseområden:  

 • Ekosystemtjänster 
 • Integrerad vattenresursförvaltning 
 • Naturreservatsbildning och – utveckling 
 • Stadsodling 
 • Samhällsbyggnad forskning och testbäddar 

Samverkan med Umeå kommun

Hubben i Umeå är verksam inom SLU Umeås campusregion. Hubben är tillsammans med andra aktörer aktiv inom utvecklingen av SLU:s forskningsstation Röbäcksdalen som ett potentiellt 'living lab'. Ett avtal (2022-2024) om samverkan mellan SLU och Umeå kommun (SLU.ua.2022.1.1.1-1237) definierar tre fokusområden; en handlar om utvecklingen av 'Umeå som hållbar stad', som fokuserar på samverkan mellan:

 • SLU Urban Futures, Umeå Hub
 • Forskningsstation Röbäcksdalen
 • Urban och stadsnära grön infrastruktur för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Klimatneutralt Umeå 2030

Samverkan i Malmö och Skåne

SLU Urban Futures Hub i Alnarp var delaktiga i Mistra Urban Futures paneler i Skåne (SKLIP) och samarbetade med Lund och Malmö universitet samt Malmö Stad kring hållbar stadsdelsutveckling (2018-2019).


Mellan 2014 och 2019 anordnade SLU Urban Futures 'SLU Urban Talks' i Malmö, och samlade internationella talare med paneldeltagare från regionen, inklusive akademiker och yrkesverksamma, för att diskutera stadsomvandling genom ett brett spektrum av frågor. Under 2019 omvandlades detta format till det interaktiva 'Urban Forum', i samarbete med Lunds universitets arkitekturfakultet, för att organisera möten mellan praktiker och forskare för att kommentera varandras pågående stadsomvandlingsarbete.

Under 2022 samarbetar SLU Urban Futures med SLU Tankesmedjan Movium och regionala partners, för att medverka i processerna kring campusutveckling på SLU campus Alnarp, främja forskning om Living Labs samt för att satsa på frågor om urban hälsa, med fokus på:

 • Doktorandprojektet 'Campus as a Living Lab' (2022-2026), samfinansierat av SLU Tankesmedjan Movium, SLU Urban Futures och Akademiska Hus
 • 'Living Labs community of practice' med Utrecht University, Delft University, Concordia University Montreal m.fl.
 • Tätortsnära skogar
 • Hälsopromoverande urbana grönområden

Relaterade sidor: