Regional samverkan

Senast ändrad: 06 juli 2022
Ett träd mellan byggnader och en å i stadsmiljö.

SLU Urban Futures regionala hubbar strävar efter att samverka med relevanta samhällsaktörer i campusregionerna kring frågor som relaterar till hållbar stadsutveckling och omställning. Hubbarna lägger särskild vikt på dialog och samverkan med relevanta partners i arbetet att realisera det gemensamma intresset social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i urbana kontexter.

Hubbarna strävar efter att långsiktigt stödja inter- och transdisciplinär forskning, undervisning och samverkan i relation till hållbar stadsutveckling, med hjälp av SLU Urban Futures nätverk, metodologiska expertis och ansluten forskning.  

Genom att främja gemensamma aktiviteter såsom seminarier och workshops, verkar hubbarna för öppen dialog, delad expertis, erfarenhet och lärande kring frågeställningar relaterade till urban omställning och den komplexitet som detta innebär.  

Mötet mellan forskning och praktik via regional samverkan bär med sig gemensamma nyttor för såväl SLU som samhällsaktörer. Medan partners får tillgång till inter- och transdisciplinär forskning vid SLU, kan samhällsaktörer bidra till forskningen med utmaningar och frågeställningar som upplevs i praktiken, vilket i sin tur kan bidra till att kontextualisera kunskap kring hållbar utveckling. Fokus på regional samverkan kan därmed stödja projekt som har en positiv inverkan i hubb-regionerna. 

De regionala hubbarna arbetar med avtal utformade mellan SLU och regionala aktörer i samverkan, ofta tillsammans med Tankesmedjan Movium:  

Uppsala Kommun 

Hubben i Ultuna arbetar utifrån ett befintligt avtal (2020-2022) mellan Uppsala kommun och SLU (SLU.ltv.2021.2.6-183). Inom avtalets fyra fokusområden stödjer SLU Urban Futures samarbetet kring 'Forskning och stadsplanering'. Detta projekt har fem intresseområden:  

  • Ekosystemtjänster 
  • Integrerad vattenresursförvaltning 
  • Naturreservatsbildning och – utveckling 
  • Stadsodling 
  • Samhällsbyggnad forskning och testbäddar 

Umeå 

Hubben i Umeå är verksam inom SLU Umeås campusregion. Hubben är tillsammans med andra aktörer aktiv inom utvecklingen av SLU:s forskningsstation Röbäcksdalen som ett potentiellt 'living lab'. Ett avtal (2022-2024) om samverkan mellan SLU och Umeå kommun (SLU.ua.2022.1.1.1-1237) definierar tre fokusområden; en handlar om utvecklingen av 'Umeå som hållbar stad', som fokuserar på samverkan mellan:

  • SLU Urban Futures, Umeå Hub
  • Forskningsstation Röbäcksdalen
  • Urban och stadsnära grön infrastruktur för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Klimatneutralt Umeå 2030

Skåne

SLU Urban Futures Hub i Alnarp var delaktiga i Mistra Urban Futures paneler i Skåne (SKLIP) och samarbetade med Lund och Malmö universitet samt Malmö Stad kring hållbar stadsdelsutveckling (2018-2019). Under 2022 samarbetar hubben i Alnarp med SLU Tankesmedjan Movium och regionala partners, för att medverka i processerna kring campusutveckling på SLU campus Alnarp. Hubben strävar efter att arrangera en serie aktiviteter på temat städer, hälsa och utemiljö.  

Nuvarande samarbete omfattar:

  • Medfinansierad Campus PhD (2022-2026)

 

Relaterade sidor: