Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV)

Senast ändrad: 12 augusti 2022
Sverigekarta och pajdiagram. Illustration.

Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV) har utvecklats inom konsortiet SMED för att klara Sveriges rapportering till HELCOM och uppföljning av miljömålet Ingen övergödning.

Med TBV beräknas belastning på havet och källfördelning av kväve och fosfor. TBV innefattar, förutom belastningsberäkningar, hantering av en stor mängd data. TBV har utvecklats och används av SMED-konsortiet bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI.

Den senaste rapporteringen till HELCOM av källfördelad belastning på havet gjordes i vid årsskiftet 2018/2019 inom ramen för Pollution Load Compilation 7 (PLC7). PLC6 omfattar beräkning av brutto- och nettobelastning för år 2017, flödesnormaliserat för perioden 1997-2016. Grunddata för beräkningarna samt resultat i form av brutto- och nettobelastning på havet kommer att redovisas på SMED:s webbsida om PLC7.

PLC6-beräkningarna representerar år 2006, flödesnormaliserade för perioden 1994-2013, och redovisas på SMED:s webbsida om PLC6 och direkt i TBV

PLC5-beräkningarna representerar år 2006, flödesnormaliserade för perioden 1985-2004, och redovisas på SMED:s webbsida om PLC5

PLC4-beräkningarna gjordes inom ramen för TRK-projektet och grunddata och resultat redovisas på TRK-projektets hemsida.

Förutom PLC-beräkningarna använder SMED också TBV för bl.a. beräkningar av belastningen på havet i den fördjupade uppföljningen av miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning".