Modeller och beräkningssystem

Senast ändrad: 14 november 2019

Vilken eller vilka frågor är det som ska besvaras? Vilka data finns att tillgå? Rör det en liten skala (del av fält), nationellt, eller något däremellan? Olika modeller lämpar sig olika väl för olika tillämpningar och därför jobbar vi med många olika modeller.

 


Kontaktinformation

Karin Blombäck, föreståndare för SLU Vattennav, 
Institution för mark och miljö, SLU
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63

Sidansvarig: elin.widen@slu.se