FyrisNP

Senast ändrad: 13 september 2016
fyrisnp_liten.jpg

Modellen beräknar transport, retention och källfördelning avkväve- och fosforflöden.

FyrisNP är en modell för att beräkna transport, retention och källfördelning av kväve- och fosforflöden i avrinningsområden. Modellen har tillämpats sedan mitten av 1990-talet på flera små och större vattensystem i landet med Göta älvs avrinningsområde (50 000 kvadratkilometer) som det hittills största. Modellen är ett utmärkt verktyg för arbetet med EU:s vattendirektiv och den påverkansanalys som ska göras. Genom att simulera effekterna av olika åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen ger modellen också underlag till olika åtgärdsprogram. Den nära kopplingen till pågående forskning på SLU gör att modellen kontinuerligt utvecklas och testas.

Senaste versionen av manualen och den tekniska beskrivningen till FyrisNP kan laddas ner på länkarna nedan. Vattenmyndigheter, länsstyrelser, vattenvårdsförbund, kommuner och universitet kan kontakta SLU vattenNAV för att få tillgång till modellen. Vi rekomenderar att man först genomgår en skräddarsydd endagsutbildning innan man börjar använda FyrisNP.

Ladda ner manual till FyrisNP. Användarmanualen har även översatts till ryska.

Ladda ner teknisk beskrivning till FyrisNP 

Kontaktperson: Elin Widén Nilsson

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.widen@slu.se