Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV)

Senast ändrad: 14 december 2017
TBV.jpg

Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV) har utvecklats inom konsortiet SMED för att klara Sveriges rapportering till HELCOM och uppföljning av miljömålet Ingen övergödning.

Med TBV beräknas belastning på havet och källfördelning av kväve och fosfor. TBV innefattar, förutom belastningsberäkningar, hantering av en stor mängd data. TBV har utvecklats och används av SMED-konsortiet bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI.

Den senaste rapporteringen till HELCOM av källfördelad belastning på havet gjordes i december 2015 inom ramen för Pollution Load Compilation 6 (PLC6). PLC6 omfattar beräkning av brutto- och nettobelastning för år 2014, flödesnormaliserat för perioden 1994-2013. Grunddata för beräkningarna samt resultat i form av brutto- och nettobelastning på havet redovisas på SMED:s webbsida om PLC6.

PLC5-beräkningarna representerar år 2006, flödesnormaliserade för perioden 1985-2004 och redovisas på SMED:s webbsida om PLC5

PLC4-beräkningarna gjordes inom ramen för TRK-projektet och grunddata och resultat redovisas på TRK-projektets hemsida.

Förutom PLC-beräkningarna använder SMED också TBV för beräkningar av belastningen på havet i den fördjupade uppföljningen av miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning".

 


Kontaktinformation

Elin Widén Nilsson systemerare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
elin.widen@slu.se, 018-67 30 37

Sidansvarig: elin.widen@slu.se