USPED

Senast ändrad: 02 oktober 2018
Milsboan_bredd415.jpg

USPED beräknar rumslig fördelning av erosions- och depositionsområden

Erosion och fosforförluster uppvisar inte bara stora tidsmässiga variationer utan varierar också i rummet. Identifiering av de mest känsliga områdena är därmed en förutsättning för att placera motåtgärder på rätt plats och för att uppnå bästa reduktionseffekt. Den pågående framtagningen av en ny svensk högupplöst höjdmodell med hög precision skapar förutsättningar för att identifiera erosions- och ytavrinningsbenägna delar av ett avrinningsområde.  USPED-modellen (Unit Stream Power-based Erosion Deposition, Mitasova, 2001) är en empirisk modell för att identifiera erosions- och depositionsområden inom ett avrinningsområde med en hög upplösning, det vill säga där enskilda fält eller delar av fält kan identifieras och rankas enligt sin sårbarhet. Hittills utförda beräkningar visar att USPED-modellen i kombination med de nya högupplösta höjddata (2 m-grid) framgångsrikt identifierar erosionsbenägna delar av avrinningsområden, där områden som av USPED utpekas som sårbara mot erosion sammanfaller med lantbrukarnas egna observationer av erosion.

Bilden visar resultat av USPED-modelleringen i Milsboåns avrinningsområde i Dalarna, där rött indikerar erosionsområden och grönt depositionsområden. Hela rapporten.

Referenser

Mitasova, H, Mitas, L & Brown, WM. 2001. Multiscale Simulation of Land Use Impact on Soil Erosion and Deposition Patterns. In Stott, DE, Mohtar, RH & Steinhardt, GC (eds). Sustaining the Global Farm. Selected papers from the 10th international Soil Conservation Meeting.

Sidansvarig: elin.widen@slu.se