Databaser för rapportering

Senast ändrad: 05 oktober 2020

I Sverige används databaserna Skandobs och Rovbase för rapportering av rovdjursförekomst.

Skandobs

Skandobs är en öppen svensk-norsk databas som har utvecklats av Naturvårdsverket och Rovdata i Norge. Här är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien.

Skandobs - information på Naturvårdsverkets webbplats

Se Länsstyrelsens i Västmanland film om Skandobs-appen på Youtube.

Rovbase

Rovbase är ett viktigt verktyg i förvaltningen av björn, järv, lodjur och varg i Sverige och Norge. Den är ett förvaltningsverktyg och en databas med rovdjursinformation. I Rovbase finns uppgifter dels om inventeringar av stora rovdjur, dels om jakt och annan dödlighet. Rovbase ersätter den tidigare databasen Rovdjursforum.

Allmänheten kan använda den publika delen av Rovbase 3.0. Där kan du ta del av olika typer av data från rovdjursförvaltningen. Sekretessbelagda uppgifter visas inte i den publika delen. Klicka på den blå rubriken nedan så kommer sökanvisningarna fram.

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

  1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
  2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras till senaste vecka eller månad. Man kan även välja "Alla", men då får man enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man går till "Avancerad sök" (länk finns högst upp i den vita sökrutan). Se nedan.
  4. Klicka på "Sök" (ovanför djursymbolerna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Avancerat sök

  1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
  2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
  4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Mera info

Om en individ har identifierats så framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan eller på en post i träfflistan till vänster. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. I exempelvis BI407142 Z15-412 är BI407142 det unika Id-namnet och Z15-412 trivialnamnet. Alla nya individer som identifierades 2015 har fått trivialnamn som börjar med Y15 eller Z15 följt av ett löpnummer (412 i detta exempel). De individer som inte har Y15 eller Z15 är kända sedan tidigare. Ett exempel är BI080654 AC2014-140 som identifierades första gången i Västerbotten 2014 och i 16 prover i Jämtland 2015.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Support och frågor om Rovbase

Viltskadecenter-support för Rovbase (svenska användare):
E-post: support.rovbase@slu.se
Telefon: 0581-69 73 73

Generella frågor

Naturvårdsverket: Peter Jaxgård,
peter.jaxgard@naturvardsverket.se

Fakta:

Har DU sett rovdjur?

Ju fler som deltar och registrerar sina fynd desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om förekomst och utbredning av dessa arter.

Läs mer om hur du rapporterar observationer.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se