Inventering av stora betande fåglar

Senast ändrad: 30 juni 2016

Viltskadecenter samordnar inventeringar av tranor, gäss och sångsvan.

Redan i slutet av 1970-talet inleddes regelbundna inventeringar av gäss i Sverige. Antalet gäss räknas vid fyra tillfällen varje år i mitten av september, oktober, november och januari. Leif Nilsson på Ekologihuset vid Lunds universitet ansvarade för räkningarna under många år. Numera samordnas de från Viltskadecenter.

Sedan 2005 räknas även antalet tranor i Sverige i mitten av september.

Antalet sångsvanar i Sverige räknas sedan 1967 i samband med den internationella sjöfågelinventering som görs i mitten av januari varje år. Sedan år 2000 görs även en speciell inventering av antalet sångsvanar i mitten av januari vart femte år.

Inventeringsrapporter stora fåglar

▪ Rapporter från inventeringar av tranor

▪ Data från inventeringar av gås och sångsvan
finns här: Andfågelundersökningar (extern länk till Zooekologiska avdelningen Biologiska institutionen på Lunds universitet).

Sidansvarig: maria.levin@slu.se