Skyddsjakt på fåglar

Senast ändrad: 21 januari 2019

Erfarenheter av skyddsjakt och jakt har på många håll visat sig ha god skrämseleffekt och effekt på skadefrekvens, men få vetenskapliga studier finns tillgängliga där man har utvärderat jaktens effekt.

På flera håll vittnar man om att skrämseleffekten av jakten varar längst om man utför den flera dagar i sträck. En effekt som man främst önskar med skyddsjakt är att effektiviteten av övriga skrämselåtgärder ska öka.

Till följd av ökande populationer av grågås och kanadagås har den allmänna jakttiden för dessa arter på senare tid (juli 2009) utökats liksom skyddsjakt på grågås. En ny bestämmelse har dessutom införts för skyddsjakt på vitkindad gås. På Svenska Jägareförbundets webbplats kan du se vad som gäller för din region.

I de fall man utfört skrämsel på sina fält utan framgång och skadan uppkommer utanför allmän jakttid (eller arten är fredad) har man möjlighet att söka skyddsjakt. Skyddsjakt ska ses som en sista utväg och ska föregås av andra skadeförebyggande metoder. Länstyrelsen ansvarar för skyddsjaktsärenden och till dem kan du vända dig för att få reda på vad som gäller hos dig.

För att få större skrämseleffekt av jakten är det bra om man kan få fåglarna att förknippa ett föremål som används vid jakten med fara. Man har med framgång jagat grågäss från kamouflagenät vid Tåkern och sedan haft skrämseleffekt av att bara sätta ut kamouflagenätet på fälten.

Fakta:


I projektet Skyddsjakt - effekter på antal och beteende hos stora betande fåglar
undersöktes effekten av skyddsjakt på antalet fåglar och beteendet hos fåglar på fält där skyddsjakt utförs.

 
Naturvårdsverket har utformat nationella riktlinjer för förvaltning av gäss, tranor och svanar. Riktlinjerna ska tjäna som vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta dessa fåglar samt förebygga och ersätta skador.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

 
I boken Besiktning av viltskador på gröda finns information om skador, förebyggande åtgärder och skyddsjakt på stora betande fåglar.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se