Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder mot skador på tamdjur

Det finns ett antal permanenta och akuta åtgärder som kan förebygga angrepp på tamdjur. Viltskadecenter arbetar kontinuerligt med att samla in och utvärdera kunskap om dem och ger råd om hur de används mest effektivt.

Permanenta åtgärder mot stora rovdjur

Världen över används en mängd olika permanenta åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur. Få av metoderna är dock utvärderade ordentligt.

Akuta åtgärder

Akutåtgärder bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp, senast innan natten efter ett angrepp. Viktiga egenskaper är att de ska kunna genomföras snabbt och med kort varsel. De ska bara vara ett provisorium till dess att permanenta åtgärder har vidtagits och behöver därför bara ha effekt på kort sikt (någon eller några veckor).

Åtgärder mot skador på hundar

Den rovdjursart som har den i särklass största konfliktpotentialen när det gäller angrepp på hundar är utan tvekan varg. I Sverige blir 20–40 hundar dödade eller skadade av varg årligen. Det är i första hand löshundar under jakt som drabbas.

Åtgärder mot skador på renar

Även om det finns stor praktisk och traditionell kunskap om skadeförebyggande åtgärder inom renskötseln, så saknas i stor utsträckning vetenskapligt granskade försök. Det finns därför ingen entydig bild av vilka metoder som är mest effektiva ur skade- och kostnadsaspekt.

Loading…