Boskapsvaktande hundar

Senast ändrad: 21 januari 2019

Boskapsvaktande hundar kan användas som en skadeförebyggande åtgärd mot rovdjursskador på tamdjur.

Boskapsvaktande hundar är särskilda, ofta stora, raser avlade för vakt mot rovdjur, t ex Pyrenéer, Maremma och Kangalhund. Åtgärden är vanlig i länder där lösgående tamdjur vaktas av en herde tillsammans med boskapsvaktande hundar. I Sverige används denna typ av hundar framförallt tillsammans med tamdjur som betar i hägn under särskilda förhållanden, t ex stora besättningar som är svåra att hägna in, besättningar i vilka elstängsel inte är ett bra alternativ (t ex längs kuster, på öar) eller i besättningar som haft upprepade angrepp av stora rovdjur.

Lagen om tillsyn av hund och katt i Sverige tillåter inte att hundar vistas ute utan uppsikt. Därför måste ägaren till boskapsvaktande hundar söka dispens för att kunna använda dem. Det gäller även för hundar som ska vistas i hägn. Länsstyrelserna ger dispens efter samråd med djurhållaren om de bedömt att åtgärden är lämplig i besättningen.  Boskapsvaktande hundar kräver en hel del tillsyn och arbete under första året.

Som djurhållare bör man tänka på följande

Man måste kunna ge hunden de förutsättningar den behöver för att den ska kunna göra ett bra jobb och må bra i sin djurbesättning. Alltför små besättningar eller beteshagar ger inte hunden tillräcklig sysselsättning.

Åtgärden är ofta inte lämplig på gårdar med många grannar eller med trafikerade vägar, cykelleder eller vandringsleder i anslutning till hägnen.

Hunden ska alltid vara tillsammans med djuren den ska vakta. Det kräver att den redan som liten valp måste socialiseras med djuren, så att den sedan själv väljer att vara med dem framför att vara på gårdsplanen eller människor. Den måste alltså trivas och må bra i hägnet för att den ska vara på rätt plats och fylla en funktion om ett angrepp sker.

Antalet hundar anpassas efter antal djur i besättningen, hur hägnen ser ut och om djuren betar i grupp eller utspridda. De flesta besättningar i Sverige är av sådan storlek att en hund räcker för att vakta dem. Om hunden däremot ska gå på fäbodbete i vargrevir, bör två hundar användas.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se