Synen på åtgärder mot rovdjursangrepp

Senast ändrad: 18 november 2020

Projektet utvärderar funktionen av åtgärder avsedda att skydda tamdjur från angrepp från stora rovdjur, både i avseende att skydda tamdjur från rovdjursangrepp och i praktisk användning för tamdjursägare och i samhället.

Inom förvaltningen av stora rovdjur används i dag ett antal åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur. Syftet med det här projektet är att ta fram kunskap för att vägleda myndigheter och framtida forskningsprojekt i deras arbete med dessa.

I projektets första del sammanställer vi de vetenskapliga utvärderingar som gjorts om skadeförebyggande åtgärders effekt då det gäller att förhindra angrepp från stora rovdjur på tamdjur och/eller minska rovdjursangreppens omfattning. En annan mycket viktig aspekt i användandet av åtgärder är hur väl de fungerar i tamdjursägarens vardag. För att förstå vad tamdjursägare (fårägare, fäbodbrukare, jägare med hund, sällskapshundägare) tycker och tänker om åtgärderna görs gruppintervjuer med dessa grupper. Resultaten från dessa intervjuer sammanställs kvalitativt.

Mer generella slutsatser om människors avsikt att stödja eller motsätta sig användandet av olika åtgärder baseras på resultat från enkätstudier. Enkäterna kommer att skickas till ett större antal tamdjursägare samt till allmänheten i syfte att kunna identifiera vilka åtgärder som har potential att orsaka större eller mindre konflikt mellan olika grupper i samhället. 

Samverkan

Projektet är ett samarbete mellan Viltskadecenter vid SLU, Lunds Universitet, och Mittuniversitetet.

Intervjuerna genomförs i samverkan med Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare och Svenska Fåravelsförbundet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas.