Rapporter från Viltskadecenter

Senast ändrad: 25 november 2020

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med den nyaste högst upp.

Sidan är under uppbyggnad.

2020

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Viltskadestatistik 2019

Beskattningsmodell för järv - Prognoser för järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020 Version 2

Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2022 vid olika beskattningsnivåer under 2021

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2019–2020

Inventering av lodjur i Skandinavien 2020

Inventering av järv i Skandinavien 2020

2019

Viltskadestatistik 2018

Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2018

Beskattningsmodell för lodjur Prognoser för lodjurspopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2018/2019

Inventering av lodjur i Skandinavien 2019

Inventering av järv i Skandinavien 2019

2018

Viltskadestatistik 2017

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2017

Kan DNA i lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper?

Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020. Prognoser för lodjurspopulationen 2019 och 2020 i Sverige vid olika beskattningsnivåer

Fakta för förvaltare Gäss och svanar Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt (Naturvårdsverket)

Inventeringsrapporter

Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2017

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2018

Inventering av varg vintern 2017/2018

Inventering av lodjur i Skandinavien 2018

Inventering av järv i Skandinavien 2018

2017

Viltskadestatistik 2016

Beskattningsmodell för varg 2018 Prognoser för vargstammen 2018 vid olika beskattningsnivåer

Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019 Prognoser för lodjurspopulationen 2018 och 2019 vid olika beskattningsnivåer

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2016

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att
minska björnars predation på ren. Redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817

Inventeringsrapporter

Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017

Inventering av varg vintern 2016/2017

Inventering av lodjur i Skandinavien 2017

Inventering av järv i Skandinavien 2017

2016

Viltskadestatistik 2015

 

Inventering av varg vintern 2015/2016

Inventering av lodjur i Skandinavien 2016

Inventering av järv i Skandinavien 2016

 

2015

Viltskadestatistik 2014

 

Inventering av varg vintern 2014/2015

Inventering av lodjur i Skandinavien 2015

Inventering av järv i Skandinavien 2015

 

2014

Viltskadestatistik 2013

 

Inventering av varg vintern 2013/2014

Inventering av lodjur i Skandinavien 2014

Inventering av järv i Skandinavien 2014

 

2013

Viltskadestatistik 2012

Statusrapport vintern 2012/2013

 

2012

Viltskadestatistik 2011

 

Statusrapport vintern 2011/2012

 

2011

Viltskadestatistik 2010

 

Statusrapport vintern 2010/2011

 

2010

Viltskadestatistik 2009

 

Statusrapport vintern 2009/2010

 

2009

Viltskadestatistik 2008

 

Statusrapport vintern 2008/2009

 

2008

Viltskadestatistik 2007

 

Statusrapport vintern 2007/2008

 

2007

Viltskadestatistik 2006

 

Statusrapport vintern 2006/2007

 

2006

Viltskadestatistik 2005

 

Statusrapport vintern 2005/2006

 

2005

Viltskadestatistik 2004

 

Statusrapport vintern 2004/2005

2004

Statusrapport vintern 2003/2004

2003

Statusrapport vintern 2002/2003

2002

Statusrapport vintern 2001/2002

2001

Statusrapport vintern 2000/2001

2000

Statusrapport vintern 1999/2000

1999

Statusrapport vintern 1998/1999

 

Sidansvarig: maria.levin@slu.se