VSC nyhetsbrev

Senast ändrad: 27 september 2016

Viltskadecenters nyhetsbrev har kommit ut 2 - 4 gånger per år mellan 2006 och 2014, med uppehålls 2009. 2013 ändrade vi formen på brevet och gav det namnet VILT&TAMT.

Nyhetsbrev VILT&TAMT 2/2014
Nyhetsbrev VILT&TAMT 1/2014
Nyhetsbrev VILT&TAMT 1/2013

Viltskadecenters äldre nyhetsbrev (2006-2012) hittar du på vår gamla webbplats:

www.viltskadecenter.se/publikationer

 

Fakta:

Viltskadecenters publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap i olika tryckta former. Vi ger ut rapporter, faktablad, böcker och annat informationsmaterial om skador, förebyggande åtgärder och inventeringar.

Publikationerna är i pdf-format och kan laddas hem från Viltskadecenters gamla webbplats. Klicka på länkarna så flyttas du automatiskt dit.

Publikationer listade kronologiskt

Publikationer listade ämnesvis

Publikationer listade i publikationstyper

Rapporter

Faktablad

Böcker och skrifter

Övriga publikationer  
Viltskadecenters filmer, foldrar, planscher, m m

Nyhetsbrev 
Viltskadecenters nyhetsbrev Vilt och Tamt

Sidansvarig: maria.levin@slu.se