Lägesrapport om viltförvaltning

Senast ändrad: 27 maj 2016

Naturvårdsverket publicerar varje månad lägesrapporter från viltförvaltningen. Rapporterna ger en överblick över vad som har hänt, vad som är aktuellt och vad som är på gång framöver. Lägesrapporten komplement till beslut, pressmeddelanden och webbnyheter.

Lägesrapporten ges ut cirka en gång per månad, oftare vid behov. Innehållet i lägesrapporteringen utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll. Även relevant information från andra statliga myndigheter kan omnämnas i Lägesrapporten.

Till Naturvårdsverkets lägesrapporter.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se