Viltskadesystemet

Senast ändrad: 16 mars 2020

Grundregeln är att skador som orsakas av vilt ska förebyggas genom jakt. Detta gäller framför allt de arter som man normalt får jaga, till exempel klövvilt. Om skadorna orsakas av arter som man normalt inte får jaga, till exempel trana, varg eller säl, arbetar man istället i första hand med att förebygga skador.

Viltskador – förebygga och ersätta

Den som ändå drabbas av viltskador kan ha rätt till ersättning från staten. Skyddsjakt är också en förebyggande åtgärd som kan bli aktuell när det inte finns några andra lämpliga lösningar för att förhindra allvarliga skador. Förebyggande åtgärder och ett effektivt ersättningssystem är viktiga för att skapa acceptans för viltstammarna.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats:

 Lagstiftning:

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över skador orsakade av stora fåglar (trana, gäss och sångsvan) på gröda och av stora rovdjur på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se