Björnskador i biodling

Senast ändrad: 03 mars 2021

I Sverige bedrivs biodling både på hobbynivå och som yrkesverksamhet. Björnar som fått smak på larver eller honung kan ibland bli ihärdiga och ovälkomna gäster.

Biodling förekommer i större delen av landet; således också i områden med björn. I de flesta går det att bedriva biodling i björnområden utan att det sker någon skada, men för en del yrkesbiodlare kan björnbesök i bigårdarna innebära stora ekonomiska förluster.

Har du råkat ut för en skada?

Här beskriver vi vad du bör göra direkt: Om du råkar ut för skador

Skador på bikupor och bigårdar ska alltid besiktigas. Läs om hur det går till: Besiktning av skador.

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Fakta:

Faktabladet  Biodling i björnområden (pdf) handlar om hur man kan undvika problem med björnar i biodlingar.

I skriften Björnskador i bigårdar  finns rekommendationer som kan betraktas som vägledningar i situationer där användarens egna erfarenheter är begränsade. Skriften innehåller beskrivningar av olika problemsituationer, deras omfattning och förslag till arbetsgång för att komma tillrätta med dem.