Viltskadesystemet

Senast ändrad: 04 september 2019

Det svenska viltskadesystemet baseras på Viltskadeförordningen, Naturvårdsverkets föreskrifter och Riksdagens Betänkande "En hållbar rovdjurspolitik". Målet är att det i Sverige ska finnas livskraftiga stammar av de stora rovdjuren björn, järv, kungsörn, lo och varg.

Viltskadesystemet påverkas också av internationella konventioner. Viltfrågor regleras i EU:s direktiv om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter och i Direktivet om bevarandet av vilda fåglar. De stora rovdjuren skyddas genom internationella konventioner, exempelvis Bernkonventionen och Konventionen om biologisk mångfald.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats:

Vägledningar om jakt och vilt

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.


Kontaktinformation
Sidansvarig: maria.levin@slu.se