Om du råkar ut för skador

Senast ändrad: 18 mars 2019

Alla skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur eller betande fåglar (trana, gäss och sångsvan) ska anmälas till och besiktigas av länsstyrelsen.

Det är viktigt att skador besiktigas snabbt, eftersom det ökar möjligheten att kunna säkra spår och tecken i terrängen. Om besiktningen visar att skadorna orsakats av något "fredat vilt" (framför allt stora rovdjur eller tranor/vissa gåsarter/sångsvan) kan du få ersättning från länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet utgör grunden för sådana beslut.

Gör så här så fort du upptäckt en skada

Att göra vid skador på tamdjur

Att göra vid skador på hund

Att göra vid skador på gröda

Läs mer om hur besiktningarna går till

Besiktning av skador

Sidansvarig: maria.levin@slu.se