Om du råkar ut för skador

Senast ändrad: 11 januari 2017

Alla skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur eller betande fåglar (trana, gäss och sångsvan) ska anmälas och besiktigas av en av länsstyrelsens besiktningspersoner. Besiktningen är alltid kostnadsfri.

Det här bör du göra själv så fort du upptäckt en skada:

Att göra vid skador på tamdjur

Att göra vid skador på hund

Att göra vid skador på gröda

 

Här kan du läsa mer om hur besiktningarna går till:

Besiktning av skador

Fakta:

Kontakta en besiktningsman

Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse.
Under flikarna Djur och-natur/Rovdjur brukar det finnas kontaktuppgifter.
En del länsstyrelser har dessutom en "Rovdjursingång" direkt på förstasidan.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se