Vad göra vid skador på tamdjur?

Senast ändrad: 18 mars 2019

Om du misstänker att ett eller flera av dina djur eller bikupor dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn ska du göra så här:

Anmäl omgående skadan till din länsstyrelse eller direkt till länsstyrelsens besiktningspersonal

Kontaktuppgifter till din länsstyrelse hittar du via länsstyrelsernas gemensamma webbplats. Kontaktuppgifter finns ofta under fliken Djur och natur/Vilda djur och växter/Rovdjur. En del länsstyrelser har dessutom en "Rovdjursingång" direkt på förstasidan.

Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen och försök att låta omgivningen vara orörd innan besiktning är genomförd!

Sätt in akuta åtgärder

Om en djurbesättning drabbas av rovdjurangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningspersonal kan hjälpa till med sådana. 

Läs mer i faktabladet Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp.

Sök ersättning

Den som har fått tamdjur skadade eller dödade av stora rovdjur kan ansöka om ersättning hos länsstyrelsen.
Blanketter för ansökan om ersättning

Sidansvarig: maria.levin@slu.se