Vad göra vid skador på tamdjur?

Senast ändrad: 08 mars 2018

Om du misstänker att ett eller flera av dina djur eller bikupor dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn ska du göra så här:

Anmäl omgående skadan till din länsstyrelse eller direkt till en besiktningsman!

Kontaktuppgifter till din länsstyrelse hittar du via länsstyrelsernas gemensamma webbplats. Under flikarna Djur och-natur/Rovdjur brukar det finnas information och kontaktuppgifter till besiktningsmän.

En del länsstyrelser har en "Rovdjursingång" direkt på förstasidan.

Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen och försök att låta omgivningen vara orörd innan besiktning är genomförd!

Sätt in akuta åtgärder

Om en djurbesättning drabbas av rovdjurangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningsmännen kan hjälpa till med sådana. 

Läs mer i faktabladet Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se