Vad göra vid skador på tamdjur?

Senast ändrad: 11 januari 2017

Om du misstänker att ett eller flera av dina djur dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn rekommenderar vi att du gör så här:

  • Anmäl omgående skadan till din länsstyrelse eller direkt till en besiktningsman
    Kontaktuppgifter till din länsstyrelse och deras besiktningsmän hittar du via länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

    Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen och försök att låta omgivningen vara orörd!
  • Sätt in akuta åtgärder
    Om en djurbesättning drabbas av rovdjurangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningsmännen kan hjälpa till med akuta åtgärder.

    Faktablad: Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp på tamdjur

Dessa rekommendationer gäller även vid skador på bikupor och i bigårdar!

Sidansvarig: maria.levin@slu.se