Rovdjursskador på lantbruksdjur

Senast ändrad: 21 januari 2019
Betande-kor-MHE-320.JPG

I Sverige är det oftast får som angrips av rovdjur, men även nötboskap och andra djurarter utsätts ibland för skador.

Getter förekommer inte i lika stor utsträckning som får och utgör därför endast en liten del av de angripna djuren. Angrepp på hästar är väldigt ovanligt i Sverige, men sker ibland.

Antalet rovdjursdödade husdjur kommer sannolikt att öka långsamt under de närmaste åren. Den största anledningen till detta är att varg och lodjur sprider sig söderut till områden som idag saknar stora rovdjur och som har ett större antal husdjursbesättningar.

Djur på fäbodbete skiljer sig från konventionell djurhållning.
Läs mer om Fäbodbruk och rovdjur.

Har du råkat ut för en skada?

Här beskriver vi vad du bör göra direkt: Åtgärder vid skador på tamdjur
Skador på tamdjur ska alltid besiktigas. Läs om hur det går till på sidan Besiktning av skador

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se