Viltskadestatistik

Senast ändrad: 11 mars 2019

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på uppgifter om beslut från länsstyrelsernas viltskadehandläggare och rovdjursansvariga, samt på besiktningsmännens rapporter i databasen Rovdjursforum.

Viltskadestatistik 2017
Uppgifterna för skador orsakade av fredat vilt 2016 är sammanställda och presenteras i rapporten Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda 2017.

Information
Databasen Rovdjursforum togs ur drift under hösten 2016, eftersom systemet blivit föråldrat. I väntan på en ny lösning tillämpas en tillfällig metod för länen att registrera kostnader för ersättningar och bidrag. Detta har inneburit en del fördröjningar med redovisning, vilket innebär att VSC inte kunnat publicera viltskadestatistikrapporten i mitten av februari, som vi brukar.

Rapporter från tidigare år
Rapporter med viltskadestatistik från tidigare år finns i publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning; välj bokstaven V och skrolla sedan nedåt). De kan även beställas från oss via e-post (henrike.hensel@slu.se). 

Sidansvarig: maria.levin@slu.se