DNA-prover vid skador på tamdjur

Senast ändrad: 22 augusti 2016
Vargangrepp-2005-HEH.jpg

Ibland kan DNA-prov komplettera kunskapsbilden vid svåra fall av besiktningar av rovdjursangripna tamdjur.

Prover från spillning, hår eller blod

Spillning, hår eller blod som hittas vid besiktning av dödade eller skadade tamdjur skickas endast för DNA-analys då det rör sig om skyddsjaktsärenden vid angrepp av varg.

Är du osäker på om du ska samla ett prov du hittar vid en besiktning av vargangripna tamdjur är det alltid bättre att samla än att låta bli. Skadesituationen i ett område kan utvecklas och leda till ett skyddsjaktärende längre fram. Du bör dock vara tydlig gentemot djursägaren att analys endast är aktuell om det uppkommer fler skador i området och om de leder till ett skyddsjaktsärende.

Spillning, blod eller hår samlas enligt instruktioner för DNA-prover vid inventering av varg.

Salivprov

Salivprov kan användas för att bekräfta angripande art (det går även att skilja varg från hund) vid svårbedömda besiktningar av rovdjursangripna tamdjur och ska endast samlas in vid sådana tillfällen.

Salivprov kan i dagsläget inte användas för att individbestämma vargar. Av denna anledning ska salivprover inte tas från vargangripna hundar (det är omöjligt att särskilja den lilla mängden varg-DNA från hundens eget DNA).

Salivprov ska samlas på en särskild salivsticka. Kom ihåg att hantera provet rätt efter insamling!

  • Stoppa tillbaka salivprovet i behållaren direkt efter provtagning, behållaren luftas genom en ventil i botten.

  • Behållaren med salivstickan ska förvaras och skickas i papperskuvert.
  • Lägg INTE provet i plastpåse!
  • Förvara provet mörkt. Rumstemperatur går bra.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se