För länsstyrelsens fältpersonal

Senast ändrad: 10 mars 2022

Här finns länkar och instruktioner som främst berör länsstyrelsens fältpersonal.

Besiktning av tamdjur och gröda

Blanketter

DNA-prover vid skador på tamdjur

Beställningsmaterial

Rovdjursspårhundar och besiktningshundar

 

Hjälp vid besiktning

På begäran av länsstyrelsen kan Viltskadecenter bidra med praktisk hjälp vid svårare besiktningar (till exempel angrepp på häst eller människa).