Resursida vid fågelproblematik

Senast ändrad: 18 december 2020

Här samlar vi material med bäring på problematiken kring odlad gröda och stora betande fåglar .

 

 

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Sammanställningen ligger även till grund för ett större gåsforskningsprojekt med start 2017. Projektet är en viktig pusselbit i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram vetenskapligt underlag till stöd för viltförvaltningen.

Informationsblad: Fakta om gäss och svanar

Hela rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Framsida på rapporten: Fakta för förvaltare, Gäss och svanar

Läs mer och beställ rapporten på Naturvårdsverkets webbplats

Adaptiv förvaltning

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Syftet med denna skrift är att beskriva vad en adaptiv förvaltnings- modell faktiskt innebär, i vilka sammanhang den är lämplig att använda och vad som behövs för att den ska lyckas.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se