Resursida vid fågelproblematik

Senast ändrad: 18 maj 2021

Här finns material om hantering av problem med stora betande fåglar i odlingslandskapet.

 

 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar

På uppdrag av regeringen utformade Naturvårdsverket nationella riktlinjer för förvaltning av gäss, tranor och svanar 2014. Riktlinjerna ska tjäna som vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta dessa fåglar samt förebygga och ersätta skador.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Fakta för förvaltare: gäss och svanar

På uppdrag av Naturvårdsverket har forskarna Johan Elmberg och Johan Månsson gjort en litteraturöversikt om befintlig kunskap om gäss och framtida kunskapsbehov. Sammanställningen ligger även till grund för ett större gåsforskningsprojekt med start 2017. Projektet är en viktig pusselbit i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram vetenskapligt underlag till stöd för viltförvaltningen.

Informationsblad: Fakta om gäss och svanar

Hela rapporten: Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Framsida på rapporten: Fakta för förvaltare, Gäss och svanar

Läs mer och beställ rapporten på Naturvårdsverkets webbplats

Sidansvarig: maria.levin@slu.se