Hantering av DNA-prover vid inventering av stora rovdjur

Senast ändrad: 11 september 2018

Skrolla nedåt eller använd snabblänkarna

Varg
Järv
Lodjur
Registrera prov i Rovbase
Etiketter och material till DNA-prover

VARG

DNA–labbet vid Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet analyserar vargproverna från inventeringen.

Vilka prover ska tas av varg och hur många?

Regel 1
Samla alltid minst tre (3) prov från varje spårning av revirmarkerande varg, helst från de revirmarkerande djuren.

Regel 2
Det är alltid bättre att samla för många än för få prov!

Utöver dessa grundregler avgör spårningens syfte hur många prov och vilken typ av prov som ska samlas in längs spårningen. Tänk därför noga igenom vad målet är med den aktuella spårningen och samla prov därefter.

 • Är målet att komplettera en spårning för social status?
  Då ska spårningen kunna grupperas till reviret, så DNA ska samlas från något av de revirmarkerande djuren.
 • Är målet att ta reda på social status genom DNA och en spårning om 3 km?
  Samla DNA från både föräldradjur och valpar.
 • Är målet att särskilja olika revir?
  Samla DNA från de revirmarkerande djuren.
 • Är det oklart hur spårningen kan komma att användas?
  Samla DNA-prover enligt regel nr 1.

Kom även ihåg att det oftast är hanens DNA som ger utslag i prover som tagits där två löpor lett fram till en revirmarkringsplats med endast en fläck urin. Vill man hitta tikens DNA samlar man lämpligen prover på platser där man ser att båda vargarna har revirmarkerat eller där det finns löpblod.

Instruktion för insamling av biologiskt material för DNA-analys

Spillnings- och urinprover från varg

- Spillning ska samlas in i torkmedel (silica).

- Urin ska samlas i specialpreparerade rör (inte frysas).

Instruktion insamling av vargurin - provrörsvariant med extra liten behållare

Instruktion insamling av vargurin - provrörsvariant med fast kemikalie i botten på rör

Övriga prover från varg

- Blod ska samlas i specialpreparerade rör (samma som urin; inte frysas).

- Hår ska samlas i papperskuvert (inte frysas eller förvaras i plaströr).

Skicka vargprov

Förfrankerade och föradresserade kuvert finns att beställa från Viltskadecenter. Om annat kuvert används ska provet skickas till följande adress:

Vargprov
Viltskadecenter, Linn Svensson
Grimsö forskningsstation
Grimsö 152
730 91 Riddarhyttan

Analysresultat av varg

Registreras i Rovbase.

JÄRV

Avdelningen för evolutionsbiologi vid Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), Uppsala universitet analyserar järvprov från inventeringen. Analyser görs i samarbete med NINA (Norskt Institutt för Naturforskning i Norge). Utförlig information om hantering av prov finns här: Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC

Skicka järvprov

 • Prover ska skickas in löpande, direkt till labbet. Deadline: 30 juni.
 • Märk kuvertet med art och län (till exempel Järv, Jämtlands län).
 • Om proverna skickas med paket, se till att välja utkörning (så det inte behöver lösas ut på postkontor).

Skicka alla typer av prover till följande adress:

Järvprov
Avd för evolutionsbiologi, EBC
Malin Johansson
Norbyvägen 18D
752 36 Uppsala

Spillningsprov från järv

Samla proven i silica enligt instruktionen från Naturvårdsverket: JÄRV: Instruktion för insamling av spillning
Märkt provröret med en SEP-kod och registrera alla uppgifter i Rovbase innan du skickar in det!

Övriga prover från järv

- Blod kan samlas fryst eller i provrör för urin (se varg ovan).
- Hår ska samlas i papperskuvert (inte frysas eller förvaras i plaströr).
- Sekret kan samlas i silica (se varg ovan).

Analysresultat av järv

Labbet registrerar resultaten i Rovbase när analyserna är färdiga. För mer info: Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC

LODJUR

Spillning eller andra prov från lodjur analysers inte längre regelmässigt. I händelse av prov i särskilda fall skickas dessa till Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) vid Uppsala universitet.

Registrera prov i Rovbase

Alla prov från järv och varg och eventuellt lodjur ska registreras i Rovbase. Kontakta Viltskadecenters supporttelefon 0581-69 73 73 (support.rovbase@slu.se) för inloggningsuppgifter till Rovbase. 
Manualer och användarstöd för Rovbase.

Etiketter och material till insamling av DNA-prover

Streckkodsetiketter, provrör, silica, plastpåsar samt förfrankerade kuvert för vargprov kan beställas utan kostnad från Viltskadecenter:
Henrike Hensel 0581-69 73 42; henrike.hensel@slu.se
Linn Svensson 0581-69 73 39; linn.svensson@slu.se

Fakta:

För akuta prov har vi som ambition att leverera provsvar inom max 5 arbetsdagar.

Vänligen meddela någon av oss via e-post eller telefon om akuta prov är på ingång.

Linn Svensson: linn.svensson@slu.se; 0581-69 73 39
Mikael Åkesson: mikael.akesson@slu.se; 0581-69 73 22

Sidansvarig: maria.levin@slu.se