Besiktning av statens vilt

Senast ändrad: 21 januari 2019
statens-vilt-2013.jpg

Grundkurs och fortbildning i besiktning av statens vilt.

Målgrupp

Länsstyrelsens besiktningsmän för tamdjur.

Kursinnehåll

Del I: Grundutbildning för besiktningsmän för statens vilt

  • Besiktningsmännens uppdrag och funktion
  • SVA och NRM (Naturhistoriska Riksmuseet) demonstrerar provtagning på stora rovdjur. Besiktningsmännen ges möjlighet att öva praktiskt på de olika provtagningsmomenten. Detta är ett värdefullt tillfälle att utnyttja för att upprätthålla sin kompetens. Under åren har olika prover varit aktuella för insamling och kursen ger samtliga mellanslag besiktningsmän möjlighet att ta del av hur aktuella prover ska tas.

Del II: Fortbildning och förberedelse av björnjaktsäsongen
Denna del är till för samtliga besiktningsmän samt berörda rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. Vi går igenom länens beslut och diskuterar länsstyrelsens uppdrag att besiktiga djur som skjuts enligt § 28 jaktförordningen.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se