Besiktning av tamdjur och hundar

Senast ändrad: 21 januari 2019
Beskurs tamdjur 2009 kvadrat.jpg

Grundkurs och fortbildning för besiktning av skador på tamdjur och hundar orsakade av stora rovdjur.

Målgrupp

Länsstyrelsens besiktningsmän för tamdjur.

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs i samarbete med flera externa föreläsare, bl. a. veterinärer, rovviltkontakter från SNO (Statens Naturoppsyn i Norge), länsstyrelsen samt forskare och fältpersonal från vår egen institution (Institutionen för Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet). Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska.

Moment

 • Besiktningsmännens uppdrag
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?
 • Rovdjursbiologi och förekomst
 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning
 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Tamdjursfysiologi
 • Palpation (känna igenom kroppen) på häst
 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering
 • Indirekta skador
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Flåningsteknik
 • Praktisk besiktning
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Etik och bemötande av människor

 

Sidansvarig: maria.levin@slu.se