Besiktning av tamdjur och hundar

Senast ändrad: 08 september 2016
Beskurs tamdjur 2009 kvadrat.jpg

Grundkurs och fortbildning för besiktning av skador på tamdjur och hundar orsakade av stora rovdjur.

Målgrupp

Länsstyrelsens besiktningsmän för tamdjur.

Kursinnehåll

Besiktningsmännens uppdrag och funktion

Skador orsakade av stora rovdjur

Lagstiftning

Förebyggande åtgärder

Besiktningsmetodik i teori och praktik

Bemötande av skadedrabbade

Praktiska och teoretiska övningar och diskussioner

Sidansvarig: maria.levin@slu.se