Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Senast ändrad: 14 mars 2019
lo-rav-lopor-akearonsson.jpg

Grundkurs och fortbildning i inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Målgrupp

Länsstyrelsens fältpersonal (kvalitetssäkrare) och samebyarnas inventeringssamordnare.

Kursinnehåll

Spårning i fält

Rådande inventeringsregler och metoder

Artbiologi kopplad till inventeringen

GPS-teknik och fältapp

Kursen är i första hand teoretisk, med ett kort pass i närområdet utomhus. Föreläsare på kursen är personal från Viltskadecenter och Grimsö, Kungsörn Sverige och länsstyrelsen.

Kurser i Rovbase

Dokumentation av rovdjursinventeringar i databasen Rovbase. Efter kursen ska man kunna registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor), inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta.

Denna kurs ges alltid i samband med grundutbildning i kvalitetssäkring och inventering av stora rovdjur. Grundkurser och fortbildningar i Rovbase kan även beställas separat.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se