Stängsling mot stora rovdjur

Senast ändrad: 14 mars 2019
Stangselkurs-2013-1-344px.jpg

Grundkurs och fortbildning i stängsling mot stora rovdjur

Innehåll

Teori om och praktisk montering av stängsel mot stora rovdjur.

Stängslingsdagar i länen

Viltskadecenter ger inte längre några egna stängselutbildningar, utan rekommenderar länsstyrelser att själva (gärna tillsammans med angränsande län) ordna någon form av stängslingsdag/-kurs tillsammans med kunniga entreprenörer. Personal från VSC kan medverka i planeringen av sådana tillfällen och delta i mån av tid. Vi kan även vidareförmedla stängslingskontakter.

Målgrupper/medverkande vid stängslingsdagar bör vara såväl personal från länsstyrelsen (besiktningsmän och viltförvaltare) som lantbrukare och intresseorganisationer. De bästa kurserna ges i samverkan med flera intressenter!

Intresserad?

Kontakta oss (se nedan)!

Sidansvarig: maria.levin@slu.se