Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Senast ändrad: 07 juli 2022

Fulltext 7 juli 2022

För de flesta djurbesättningar i Sverige är elstängsel den mest effektiva metoden att förebygga rovdjursangrepp på, såväl kostnads- som arbetsmässigt. Om man investerar i stängselmaterial av hög kvalitet får man stängsel som kan hålla i 15–20 år.

Viltskadecenters rekommendationer följer innehållet i boken Stängsling mot stora rovdjur. Boken guidar läsaren genom stängslingsplanering och materialval och demonstrerar olika stängslingsmoment med många detaljerade bilder. Boken kan laddas ner eller beställas gratis från www.slu.se/viltskadecenter.

På de punkter rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller.

Stängseltyper

Viltskadecenter bedömer att nedanstående tre stängseltyper kan anses vara rovdjursavvisande när de är korrekt uppsatta och underhållna:

1. Elstängsel med fem eltrådar

Trådarna bör sitta 30, 50, 70, 90 och 110 cm från marken. Den nedersta tråden ska sitta högst 30 cm ovanför marken. Det är viktigt att åtminstone de tre nedersta trådarna monteras med max 20 cm mellanrum.

Samtliga trådar ska vara strömförande och ha en spänning på lägst 4 500 volt (V). Eltrådarna ska omfatta alla grindar och övergångar.

Denna stängseltyp minskar framför allt risken för angrepp från varg och björn.

Bigårdar

För att skydda bigårdar mot björnangrepp räcker det med tre eltrådar. Trådarna bör sitta 30, 50 och 70 cm från marken.

2. Fårnät utan låsta knutar och/eller med tråd mindre än 2,5 mm

Fårnät utan låsta knutar kan bedömas som rovdjursavvisande om:

 • Nätet är minst 90 cm högt.
 • Nätet och eventuella grindar sluter tätt mot marken. Avståndet mellan marken och fårnätets nederdel ska vara mindre än 10 cm.
 • Nätet har kompletterats med en eltråd som löper max 30 cm ovanför marken på nätets insida och en eltråd som löper max 15 cm ovanför nätet.
 • Eltrådarna har en spänning på lägst 4 500 V och omfattar även alla grindar och övergångar.

3. Fårnät med låsta knutar

Fårnät vars horisontella eller vertikala maskor är max 15 cm och har låsta knutar enligt ”Tornado Torus” eller ”Tornado Titan” eller motsvarande hos annat märke kan bedömas som rovdjursavvisande om:

 • Nätets trådar har en diameter om minst 2,5 mm.
 • Nätet och eventuella grindar sluter tätt mot marken. Avståndet mellan mark och stängslets nederdel ska vara mindre än 10 cm.
 • 90 cm högt nät är kompletterat med en eltråd som löper max 15 cm ovanför nätet.

Eltrådarna har en spänning på lägst 4 500 V och omfattar även alla grindar och övergångar.

Alternativa stängsellösningar

Stängsel som helt eller delvis är av annan typ än stängseltyperna 1–3, men som ändå anses ha motsvarande effekt mot rovdjur och liknande livslängd som RAS (se nedan).

Akutstängsel

Ett elnät som är minst 90 cm högt och vars vertikala plasttrådar är styvare än de horisontella ledarna kan användas som en tillfällig eller flyttbar lösning vid till exempel stripbete. Bidrag till denna typ av stängsel bör villkoras så att de tas ner efter viss tid och aldrig sitter uppe under en vinter.

Material

Stolpar

Stolpar till parallellogram (monteras i hörn samt grindar och andra öppningar)

 • I hörn används runda eller åttkantiga stolpar, med en minsta diameter om 12 cm.
 • Stolpe nummer två ut mot staketet i vardera riktningen ska ha en diameter på minst 10 cm.
 • Stolpar i parallellogram ska vara nedtryckta till frostfritt djup (80–100 cm).
 • Överliggaren i parallellogrammet ska vara minst 2,5 m lång och minst 8 cm i diameter. Om överliggaren är kortare än 2,5 m måste parallellogrammet förstärkas på ett alternativt sätt så att motsvarande draghållfasthet uppnås (till exempel med ett dragstag).
 • Kring bigårdar ska hörnstolparna vara minst 8 cm i diameter. Parallellogram behövs ej.

Mellanstolpar

 • För femtrådigt elstängsel: Mellanstolpar av tryckimpregnerat trä (minst 6 cm i diameter) eller material med motsvarande hållbarhet. Träd får inte användas. 
 • Om mellanstolpar behövs kring bigårdar gäller samma som för femtrådigt elstängsel.
 • Till fårnät: Mellanstolpar ska vara minst 8 cm i diameter. Träd får inte användas. 

Tråd

 • Slät galvad HT-tråd (High Tensile) tråd: minst 2,0 mm. Draghållfasthet minst
  1 000 N/mm
  2.
 • Trådspännare som gör det möjligt att både spänna och lätta på trådarna vid behov ska finnas monterade på alla trådar. Använd kompressionsfjädrar, hjul-, Gripplespännare eller motsvarande.
 • Skarvning av trådar ska göras med Gripple eller liknande ”skarvmuff” (trådskarv).

Övrigt

 • Använd långtidsisolatorer eller kraftig isolerslang (avsedd för stängsling) kring stolpar.
 • Handtag med fjädrar.
 • Åskskydd ska vara monterat.
 • Trådarna får inte vara spända i grindankare eller fästas i träd.
 • Minsta avstånd till stora stenar och liknande objekt får inte vara mindre än 1 meter.

Fasta grindar

 • Fasta metallgrindar kan användas om avståndet från nederdel till mark är mindre än 10 cm och de kompletteras med en eltråd överst.
 • Även avståndet mellan grind och grindstolpar ska vara mindre än 10 cm.

Alternativa stängsellösningar

Stängsellösningar som anses ha motsvarande effekt mot rovdjur och liknande livslängd som RAS kan godkännas som RAS.

Vanligast är att olika typer av stängsel kompletteras med eltrådar. Täta och stadiga gärdesgårdar är till exempel jämförbara med fårnät utan låsta knutar och kan göras rovdjursavvisande med en låg och en hög eltråd.

Nät som är högre än 180 cm behöver inte kompletteras med en övre eltråd.

Komplettering av befintliga stängsel

Om man redan har fårnät som är hela och i bra skick kan man rusta upp dem och komplettera dem med eltrådar.

 • Stolpar kan behöva bytas ut om de är dåliga.
 • För att kunna komplettera med en eltråd ovanför nätet bör trästolparna vara ca 15–20 cm högre än nätet.
 • I hörn och motsvarande bör parallellogram byggas för att nätet ska kunna spännas ordentligt. Ett alternativ är att använda jordankare och spänna staglinor mot dem från varje hörnstolpe (eller motsvarande) som behöver stadgas.

Stängsling mot vatten

Stängsling över mindre vattendrag/vattenförande diken görs med fördel med hängande plastkedjor. Armeringsjärn och -mattor ska undvikas eftersom de kan utgöra vandringshinder för fisk. Läs mer i VSCs faktablad 1/2017: Stängsling mot vatten

Relaterade sidor:


Kontaktinformation