Stängsling mot stora rovdjur

Senast ändrad: 22 januari 2021

Information och demonstration av rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Stängslingsdagar i länen

Viltskadecenter ger inte några egna stängselutbildningar, utan rekommenderar länsstyrelserna att själva ordna olika former av stängslingsdagar/-kurser. Sådana aktiviteter genomförs gärna tillsammans med angränsande län och kunniga entreprenörer i området. Personal från VSC kan medverka i planeringen av sådana tillfällen och delta i mån av tid. Vi kan även vidareförmedla stängslingskontakter.

Målgrupper/medverkande vid stängslingsdagar bör vara såväl personal från länsstyrelsen (besiktningsmän och viltförvaltare) som lantbrukare och intresseorganisationer. De bästa kurserna ges i samverkan med flera intressenter!