Organisation

Senast ändrad: 18 juli 2016

UC-WRAM är det nationella centret för biotelemetry-sensordata från djur, med sin bas på SLU i Umea, där även föreståndaren/koordinatorn och större delen av utvecklingsteamet är lokaliserat.

Organisationen består av styrgruppen, en föreståndare/koordinator, en rådgivande användargrupp, nationella och internationella partners, och utvecklarteamet för WRAM 2.

UC-WRAM står öppen för alla nationella projekt som samlar in sensordata från djur och syftar till att bygga en internationell e-infrastruktur för denna typ av data tillsammans med nuvarande och framtida partners.

När vi nu bygger den nya WRAM 2 e-infrastrukturen för våra användare bjuder vi regelbunden in nuvarande och framtida användare att bli medlemmar i vår rådgivande användargrupp och att delta i öppna användarmöten för att säkerställa att behov och krav som har identifierats av användare bli tillgodosett tidigt i processen.